ธุรกิจยา พร้อมที่จะเริ่มต้น : ความสำเร็จของธุรกิจยา

เซลล์ เนเจอร์ ได้ขยายธุรกิจที่เกี่ยวกับ ยา ตั้งแต่ปี 2002 และได้สร้างระบบที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมกับบริการ outsourcing อย่างเต็มรูปแบบในการพัฒนาและผลิตสินค้าทางเภสัชและสินค้าจำพวก กึ่งยา เพื่อที่จะป้องกันการแข่งขันในตลาดของลูกค้า เราก็พยายามที่จะเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้าโดยการเพิ่มฐานการผลิตที่มากขึ้น

ยาที่ได้รับการยอมรับจาก KGMP และการพัฒนาสินค้า

-KGMP: Korea Good Manufacturing Practice
-Validation

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตได้

Specialized medicine and general medicine/bioequivalence medicine/Contract process
(Ointment cream and Topical liquid, Oral solution/ Internal solid, etc.) / Quasi-drug, etc.

ข้อดีของ เซลล์ เนเจอร์

•    สนับสนุนและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ
•    การทดลองตัวยาใหม่ๆ และการรับการผลิตในทุกๆกระบวนการ
•    การสนับสนุนในเชิงพานิชย์
•    การบริการการวิเคราะห์

Product Menu