จากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยคนในปัจจุบันต้องแบกรับสภาวะที่เร่งรีบ การดูแลสุขภาพร่างกายจึงต้องมีความสะดวกและประหยัดเวลาตามไปด้วย ทำให้ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ มีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ซึ่งดึงดูดผู้ประกอบการค้า (trader) ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ (company) ให้เข้ามาสู่ธุรกิจประเภทนี้มากขึ้น

บริษัท เซลล์ เนเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (CELL NATURE (THAILAND) CO.,LTD) ถือเป็นผู้นำและ เป็นโรงงานแห่งแรกที่รับผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบเม็ดฟู่ (Effervescent Tablets) โดยความร่วมมือระหว่าง ประเทศไทย (CELL NATURE (THAILAND)) ประเทศเกาหลีใต้ (CELL NATURE (KOREA)) ซึ่ง ทำการค้นคว้า วิจัย พัฒนา และดูแลการผลิตจาก ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันค้นคว้าและวิจัยชื่อดังในเกาหลี KAIST-ICC DAEJEON Republic of KOREA โดยความร่วมมือด้านเทคโนโลยี่จากยักษ์ใหญ่ MUTSUYAMA ที่มีประสบการณ์ในตลาดธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสุขภาพมายาวนาน ซึ่งได้ก่อตั้งโรงงานนี้ขึ้นเพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของตลาดด้านการผลิตและพัฒนา ให้แก่ผู้ที่มีความสนใจทำธุรกิจกลุ่มนี้ และต้องการผู้ผลิตที่มีความพร้อมทั้งในด้านการผลิต การพัฒนา การออกแบบ และบริการด้านที่ปรึกษา โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยาและสมุนไพร เพื่อสุขภาพและความงาม ด้วยการควบคุมและรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย แปลกใหม่ เป็นผู้นำ และที่สำคัญคือ สะดวก เห็นผลจริง ในเวลารวดเร็ว และ รสชาติดี

บริษัทฯ มีความพร้อมในการให้บริการทั้งด้านการรับผลิตสินค้าตามที่ลูกค้ากำหนด (OEM) ด้วยเครื่องจักรและนวัตกรรมสมัยใหม่ พร้อมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และรับออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ (ODM) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์และสวยงาม รวมถึงบริการจัดหาและแนะนำสูตรวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไปจนถึงการขึ้นทะเบียน อ.ย. อีกทั้งการให้บริการด้านที่ปรึกษาในการทำการตลาดและการสร้างแบรนด์กับผู้ประกอบการรายใหม่ ที่กำลังริเริ่มเข้ามาสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งเราให้ความสำคัญในด้านการบริการเท่าเทียมกับคุณภาพการผลิต ด้วยการบริการลูกค้าแบบ เบ็ดเสร็จและใกล้ชิด (one step closer to customers) ลูกค้าจึงสามารถได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ในราคาที่คุ้มค่าและเกิดปัญหาน้อยที่สุด เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจร่วมกัน

 

Product Menu