อัลฟัลฟา (พืชจำพวกตระกูลถั่วที่มีฝัก)

คุณสมบัติ
ใช้เพื่อสุขภาพสตรีวัยใกล้หมดประจำเดือน

แคลเซียม แอล-ทรีโอเนท

คุณสมบัติ
ช่วยเรื่องบำรุงหญิงหมดประจำเดือน

แอล-ทริปโตเฟน

คุณสมบัติ
ช่วยบรรเทาอาการต่างๆ ในหญิงวัยหมดประจำเดือน

Product Menu