แอล-ฟีนิลอะลานีน

คุณสมบัติ
ช่วยให้ร่างกายเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์นั้นๆ

แอล-ทริปโตเฟน

คุณสมบัติ
ช่วยบรรเทาอาการทางสมองรวมไปถึงพฤติกรรมบางอย่าง เช่น

แอล-ไทโรซีน

คุณสมบัติ
ช่วยให้อารมณ์ดีและสามารถจัดการกับความเครียด

Product Menu