การเป็นหนึ่งในผู้นำในการผลิตและพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในรูปแบบเม็ดฟู่ (Effervescent Tablets) ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง วิตามิน ยาและสมุนไพร ที่มีนวัตกรรมล้ำสมัย พร้อมบริการที่เป็นเลิศ “เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด” ให้แก่กลุ่มพันธมิตร ผู้ประกอบการค้า ที่นำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ “เราต้องการให้ผู้บริโภค ของเราสุขภาพดีและมีความสุข”

Product Menu